Shërbimet

Specialiteti ... Faqet e Internetit,
& Marketingu Online

Faqe Interneti.

Çdo biznes duhet të ketë një prezencë moderne në internet, ajo rritë të ardhurat dhe potencialin për tu promovuar në më shumë klientë. Çdo biznes që investon në faqen e …

Logo Design.

Identiti i një biznesi dallohet nga logoja e tij. Një logo kreative dhe profesionale do të mund të arrijë të ngulitet në memorjen e klienteve duke e përforcuar akoma më shumë …

Mirëmbajtje Web.

Dëshironi të bëni ndyshime të faqja e internetit që keni? ThinkWeb ju ofron shërbimin për mirëmbajtjen, përditësim të përmabjtjes si dhe të komponentëve të faqes pa qënë nevoja ta rikonstruktoni …

Internet Marketing.

Reklamoni biznesin tuaj në internet dhe në rrjetet sociale më të njohura! Me strategjinë që do të krijomë për ju do të shfrytozoni fuqinë e mediave sociale! Marketingu në internet …

Optimizim SEO.

Një faqe interneti duhet të jetë e optimizuar në menyrë të tillë që të shfaqet gjatë kërkimeve në Google dhe në motorret e kerkimit të tjerë. Ne ju ofrojmë sherbime …


SPECIALITI …   FAQET E INTERNETIT DHE SHËRBIMET WEB!


Ju ofroj të gjitha shërbimet për ndërtimin, mirëmbajtjen, reklamimin në internet dhe në media sociale si dhe optimizim SEO për biznesin tuaj.

 

NA KONTAKTONI PËR NJË PREVENTIV FALAS!